Доц. Ангелов защитава научната си степен Доктор по медицина с монографията "Ендолуменна аблация на стволови разширени вени". Той има богата практика на метода, който е въведен от него в България.

През 2004 г., докато работи в Германия, доц. Ангелов се запознава с лазерната аблация във флебологията. През 2006 г. През 2006 г. проведожда индивидуални обучения във водещи центрове по флебология в Рощок, Бон, Йена и Лайпциг, от където получава и съответните сертификати. 

При опита си да въведе лазерната аблация на разширени вени в България доц. Ангелов среща големи трудности. Налага се да инвестира изключително и само лични средства, за да се сдобие с нужната за това апаратура. През 2007 г. провежда първата операция на разширени вени по този метод. За няколко години обучава десетина специалисти по съдова хирургия, които започват да прилагат аблацията у нас.

Медицинският център във Варна е едно от първите лечебни заведения, където рутинно се провеждат лазерни аблации на разширени вени. В Аджибадем Сити Клиник Варна доц. Ангелов е извършил стотици операции с много признателни пациенти. Методът е миниинвазивен, не изисква дълъг болничен престой, не оставя белези, няма инфекции. Подходящ е за хора със съпътстващи заболявания като сърдечно-съдови и диабет, както и за хора с наднормено тегло и напреднала възраст.

Екипът ни се гордее, че работи заедно с такъв висококвалифициран лекар, който въвежда нови технологии и упорито отстоява своите принципа за развитие и прогрес в медицината.