Искаме да благодарим за бързото, внимателно, коректно и любезно отношение на всички работещи на регистратура, кабинет за Компютърна томография и телефонния център. Пожелаваме ви успех в наистина благородната ви работа в помощ на хората! Благодарим! - В.Алексиева, Ж. Даскалова