Д-р Деяна Станева – специалист по нервни болести в Аджибадем Сити Клиник Медицински център, вече прави ЕМГ-изследвания на нов апарат. Напредването на технологиите, както и концепцията групата лечебни заведения Аджибадем Сити Клиник за високотехнологично оборудване, съобразено с изискванията на съвременните ЕМГ-практики, доведоха до закупуването на новата техника.

Апаратурата е от фирма фирма Неурософт с перфектно програмно обезпечение и 25 електромиографски методики. Изследването се прави и по НЗОК по клинични пътеки 241 и 244 за балнеолечение. То е полезно за широк кръг специалисти – невролози, неврохихурзи, ендокринолози, ревматолози, ортопеди, рехабилитатори, специалисти по спортна медицина.

Клиничната електромиография е метод за функционално изследване на нервно-мускулния апарат. Тя обединява няколко допълващи се методики за изследване на периферните нерви и мускули: изследване на проводимостта по нервните влакна, електромиография в тесния смисъл на думата, регистрираща електричната активност в мускулите, нервно-мускулното провеждане и някои допълнителни електромиографски методики. Основните патологични единици, изискващи извършването на изследването са: радикулоневропатии, плексопатии, полиневропатии, тунелни синдроми, миогенни увреди, тремори, миастения.