Лъчелечението е интегрална част комплексното лечение при рака на гърдата. При облъчвана лява гърда един от основнаите проблеми е дозата, която сърцето получава. Тя стана широко дискутиран проблем в последните години поради няколко основни фактора. С комплексното лечение на рака пациентките живеят много по-дълго, отколкото преди, и имат време пред себе си да развият проблеми с исхемична болест на сърцето, резултат на лъчетерапия, дадена много години преди това. Освен това някои от модерните химиотерапевтични режими са потенциално кардиотоксични и проблемите имат тенденция да се акумулират с времето.

Техниката за лъчелечение със задържане на дишането позволява лъчелечение да се провежда само при дълбоко вдишване. При него сърцето се измества леко назад от пълния с въздух бял дроб и това е достатъчно дозата в него да се намали драматично. Това е едно от нововъведенията в Клиниката по лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник, което се прилага рутинно при всички жени, подлежащи на облъчване на лявата страна на гръдния кош.

При процедурата облъчването не достига до сърдечните структури, като трябва да се знае, че независимо от това дозата е безопасна за тях. По команда от машината след тази минута пациентът възстановява нормалното дишане и след почивка отново вдишва дълбоко по време на сеанса. При евентуална умора и издишване облъчването прекъсва, докато пациентът вдиша отново. Всичко това обикновено трае минути.