Д-р Николай Недев лъчетерапевт

Д-р Недев е експерт със световно признание, прилага свои нововъведения в лъчетерапията и вече има и значителен опит в България. Изследванията и процедурите се провеждат с най-модерни апарати в болницата в София от екип от квалифицирани лекари със значителен опит.

„Стремим се да запазим качеството на живот и да приложим максимално щадящо лечение със средствата на стереотактичната радиохирургия – обяснява д-р Недев. - Макар че съдържа думата „хирургия“, няма никаква операция. Просто много високите дози лъчелечение унижощават тумора или метастазите по начин, подобен на изрязването му“.

Методът е аналогичен на това, което е известно като „кибер нож“. Той се прилага в случаи на метастази в мозъка, в черния дроб /най-често предизвикани от тумор на дебелото черво/, малки тумори и метастази в белия дроб, в панкреаса. Лечението е ефективно също за тумори в надбъбреците, костите и лимфните възли.

При метастази в мозъка първо се прави компютърна томография на глава с контрастно вещество. Изследването се извършва с помощта на специална термоппластична маска за главата, която да не позволява никакво движение. Стереотактичното лечение е много прецизно и изместването на главата дори и с няколко милиметра може да доведе до изпускането на част от метастазата. След няколко дни се започва самото лечение – обикновено от една до пет фракции лъчелечение в много висока доза и изключително фокусирано. Възможно е да се облъчват до около 10 отделни метастази едновременно в една сесия.

„Стереотактичната хирургия е много по-ефективна в контролирането на мозъчните метастази. Има и общоонкологично значение – контролират се новопоявилите се нови метастази и пациентът може да продължи с основното лечение – химиотерапия, таргетна имунотерапия“, обяснява д-р Недев.

Той обстойно обяснява на всеки пациент какви възможности за лечение дава лъчетерапията в Аджибадем Сити Клиник Младост в София и обсъжда терапия, съобразена с всеки индивидуален случай.