Доплеровата сонография е безвреден, безболезнен и атравматичен метод за изследване посоката и скоростта на кръвния ток в съдовете /артерии и вени/. В основата му стоидоплеровия  ефект, открит от Кристиян Доплер и представлява промяна в честотата на ултразвукавите вълни от движещите се формени елементи на кръвта, най-вече от червените кръвни клетки.

Ако имате шум в ушите, световъртеж, травми в областта на шията,системни заболяванея на съдовете/васкулити/ е добре да се обърнете към невролог, който е сертифициран да извърши Доплер. Изследването се прави също на пациенти с хипертонична болест, диабет, метаболитен синдром, затлъстяване. Рискова група са пушачите и хората наследствено обременени с мозъчно-съдова болест.

Препоръчвам изследване с Доплер на мозъчни съдове при главоболие, залитане, нарушения в зрението, двойно виждане, смущения в гълтането и говора, слабост или тръпнене на крайник/крайници или част от лицето или туловището.

Доплеровата сонография бива екстракраниална /изследва артерии и вени в областта на шията/, интракраниална /изследва артерии, вени и венозни синуси в черепната кухина/ и периферна /изследва артерии и вени на крайниците/.

Невролозите прилагат екстракраниална Доплерова сонография за ранна диагностика на начални структурни промени в артериалната стена още преди сформирането на атеросклеротичната  плака. Това изследване помага да се предприемат превантивни мерки срещу развитие на мозъчно-съдова болест. Прилага се също при вече сформирали се атеросклеротични плаки и дава възможност да се определи тяхната големина, структура и влиянието им върху кръвния ток в съответния артериален съд.

При съответни показания се предприемат оперативни или интервенционални методи за тяхното отстраняване. Изследването се прави също за диагностика на дисекация/разслояване/ на стената на сънните артерии в областта на шията, което е животозастрашаващо и изисква спешна медицинска намеса.

С  транскраниална Доплерова сонография се прави изследване при мозъчни кръвоизливи и риск от вторичен мозъчен инсулт, стенози /стеснения/ на мозъчни съдове, тромбози или емболии на мозъчните съдове и дурални синуси, аневризми, за оценка на кръвообръщението при стеснение на артериите и преценка на риска при евентуално отстраняване на плаките.

Изследване с Доплер от невролог-специалист се провежда при главоболие, всички форми на мозъчно-съдова болест – безсимптомни нарушения на мозъчното кръвообръщение, преходни нарушения, мозъчни инсулти, деменции, тромбози на мозъчни артерии.

За провеждане на изследването е необходимо пациентите да бъдат спокойни, с нормализирани стойности на артериалното налягане и сърдечна честота. Желателно е мъже да бъдат избръснати, а жените – без грим. Изследването продължава между 20 и 40 минути.

http://petel.bg/Izsledvane-s-Dopler-predvizhda-riska-ot-mozachen-insult__147961