Специалисти и медицински персонал от Аджибадем Сити Клиник Медицински център се запозна в детайли с работата на новия Онкологичен център от групата лечебни заведения в София. Медиците останаха силно впечатлени от осъществената идея за комплексна грижа за онкоболните – от прецизна диагностика, през лъчетерапия и брахитерапия до химиотерапия и таргетни методи на световно равнище.

Болницата отвори за пациенти в средата на декември 2015 г. и обединява усилията на най-добрите специалисти в сферата на лъчетерапията и радиохирургията, медицинската онкология, нуклеарната медицина. Тя е оборудвана с апаратура от най-ново поколение. Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център има мисията да предостави най-доброто лечение и грижи за онкоболните пациенти в България. Лечебното заведение обединява медицина от най-високо качество с помощ чрез обучителни програми, полезна инфомация и психологическа подкрепа за пациентите и техните близки.

Лекарите и рентгеновите лаборанти от Аджибадем Сити Клиник Медицински център се запознаха с техниката и алгоритъма на работа. Онкологичният център в София е оборудван с 3 апарата за лъчелечение и радиохирургия, един от които за брахитерапия. Те имат максимално щадящи пациента възможности и се фокусират с голяма точност върху туморите. Още при постъпването си пациентите биват диагностицирани чрез свръхмодерни апарати за диагностика на онкологични заболявания SPECT/CT и PET/CT. Внедрена и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. 

Екипи от най-добрите специалисти в своите области извършват химиотерапия, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация. В новата сграда на бул. „Цариградско шосе“ 66А е разположено и отделение по гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури.