Лекарката е завършила медицина в Медицинския университет във Варна. Започва професионалния си път в Бърза помощ, а в периода 2009-2011 г. работи в Спешно отделение в МБАЛ "Св. Анна" във Варна. От 7 години е акушер-гинеколог в Клиниката по гинекология в МБАЛ "Св. Анна".

Преподава като редовен асистент в катедра "Акушерство и гинекология" в Медицинския университет във Варна. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема:„Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий” и придобива образователна и научна степен доктор по медицина. През 2017 г. печели конкурс за доцент по Акушерство и гинекология в МУ-Варна.

Доц. Елис е завършила и втора магистратура по здравен мениджмънт
O
т септември 2015г. е главен асистент в катедра „Здравни грижи”- филиал гр.Шумен.
През 2017 г. печели конкурс за доцент по Акушерство и гинекология в Медицинския университет-Варна.

"За мен профилактиката е първата и най-важна стъпка за добро женско здраве", казва лекарката.

Работи активно в областта на онкогинекологията, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Има редица специализации в областта на онкогинекологията в Македония, Германия, Унгария и Франция.