Доц. Калев има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на белодробните болести и в лекарственото лечение на различни видове рак. От 2008 до 2016 г. е ръководител на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Св. Марина". Познат е в медицинските среди като лекар и учен с траен интерес към диагностиката и лекарственото лечение на солидни злокачествени тумори и цитологичната диагностика на злокачествени тумори.

През 2006 г. защитава научната степен доцент и преподава в Медицинския университет-Варна. Основател и председател на Организационния комитет на Годишната национална онкологична конференция МОРЕ /Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти/.

"Съвременната медицинска онкология определя избора на даден лекарствен продукт, прецизирайки го за определен вид тумор и за конкретен пациент чрез предварително изследване на т.нар. предиктивни (предсказващи) маркери. Изборът на точното лекарство при точния пациент на точното място и в точното време е ключът към лечението на онкологичните заболявания. Специалистът, който трябва да назначи и организира изследването на определен предиктивен маркер и след това да предпише най-подходящото за даден индивид лекарство, е медицинският онколог", обяснява доц. Калев.