Доц. д-р Павел Бочев от УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Младост в София ще консултира пациенти във Варна на 1 октомври. Консултациите се правят чрез подаване на медицинска документация /епикризи, изследвания, амбулаторни листи и диск от PET/ на регистратура на медицинския център във Варна. Коментарът на разчитането със специалиста става след това със записване на час. Консултите са платени.

Доц. Павел Бочев е завършил магистратура по медицина във Варна. Специализира нуклеарна медицина в МУ Варна. Лекарят е част от екипа, извършил първата у нас позитронно-емисионна томография и е ръководител на екипа, въвел в експлоатация първия циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици за PЕТ. През 2011 г. защитава научна степен „доктор“.

Клиниката по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Младост в София предлага както възможност за извършване на пълна гама неклуарно-медицински изследвания – РЕТ СТ и СПЕКТ СТ, така и радионуклидна терапия при тиреотоксикоза/хипертироидизъм и костни метастази.

Клиниката е първата в страната , въвела в употреба галий-белязани радиофармацевти,като 68Ga PSMA за простатен карцином и 68Ga DOTA-TOC за невроендокринни тумори.