Д-р Едвин Васви, неврохирург на конференция

Д-р Едвин Васви, неврохирург от Аджибадем Сити Клиник Варна, бе сред поканените лектори на Първата национална конференция по вертебрология. Научният форум се проведе в хотел „Атмосфера“ в Павел баня в края на януари 2024 г. и се организира от Медицински център Павел баня ЕООД с подкрепата на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация.

Вертебрологията е дял от медицината, който изследва гръбначния стълб. Нарастващата честота на вертеброгенните заболявания в наши дни и тяхното лечение подтикват организаторите да съберат медицински специалисти от различни направления – физиотерапия, неврология, неврохирургия, ортопедия, рентгенология, кинезитерапия, рехабилитация и др.

Председател на организационния комитет е д-р Йордан Гечев, а сред членовете и поканените лектори са акад.д-р Иван Миланов, проф. Златимир Коларов, проф. Кирил Панайотов, проф. Явор Енчев, проф. Юлия Петрова, доц. Галина Мръчкова. Основните теми, които медиците разискваха са диагностика, консервативна терапия, хирургично лечение, профилактика, физиотерапия и кинезитерапия при гръбначна патология.

Неврохирургът д-р Едвин Васви представи презентация на тема „Лумбална дискова херния – консервативно или оперативно лечение?“.

Д-р Васви акцентира върху естествения ход на болестта при лумбалната дискова херния, високата честота на безсимптомни дискови хернии, които се откриват при съвременната образна диагностика и успехът при консервативен подход в лечението при над  90% от симптоматичните случаи. „При необходимост и наличието на индикация, съвременната оперативна техника позволява няколко часа след хирургична намеса с разрез на кожата от 2 до 3 см пациентът да се движи самостоятелно и да се върне към ежедневните активности още на следващия ден след операцията. Най-важната стъпка при лечението на това състояние е отдиференцирането на симптоматичните от безсимптомните случаи и значимостта на внимателното обмисляне и вземане на решение за оперативно лечение поради широката гама от диференциална-диагноза при това състояние“, казва лекарят.

Д-р Васви е млад специалист с фокус диагностика и оперативно лечение на заболявания на гръбначния стълб. Той преглежда в Аджибадем Сити Клиник Варна, където си партнира с широк кръг специалисти и където изследванията се провеждат на най-новия ядрено-магнитен резонанс в Североизточна България.

Клиниката за рехабилитация „Д-р Гечеви“ в Павел баня е създадена от потомствените лекари фамилия Гечеви и продължава прилагането на оригиналните методики /подводна екстензия по Гечев/ за лечение и рехабилитация на гръбначните заболявания. Именно опита и нововъведенията на проф. Гечев и неговите наследници поставят Павел баня на картата на България като център за терапия и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат.

Свързани отделения