Д-р Недев вече има значителен опит в лечението на пациенти с рак на гърдата, рак на простатата, малигнени лимфоми, рак на белия дроб, тумори в мозъка, метастази в кости, мозък, меки тъкани, лимфни възли. До момента във Варна той е консултирал десетки пациенти, които имат възможност да се лекуват с най-съвременните методи и модерна техника в сферата на лъчелечението и радиохирургията.

 

В Аджибадем Сити Клиник Младост в София прилагаме стереотактична радиохирургия – операция, при която обаче скалпелът е радиация – обяснява д-р Недев. - В Клиниката по лъчелечение използваме изключително прецизни лъчеви снопове, които оперират безкръвно туморите в мозъка. Това обикновено става еднократно, както при неврохирургична операция, а при по-големи до 3 см тумори - в няколко процедури без никакъв разрез. Дозата, която внасяме, унищожава главната мишена на туморната клетка – нейното ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина), чрез която туморите умножават своя брой и се разпространяват в организма. Лъчите също така премахват кръвоносните съдове на тумора, като запазват тези на здравите тъкани в непосредствена близост“.

 

Освен различни тумори със стереотактична радиохирургия в клиниката в София се лекуват белодробни метастази, единични метастази в лимфните възли в цялото тяло, метастази в костите, надбъбречната жлеза и на други локализации.

Процедурите се осъществяват с два линейни ускорителя "TrueBeam" на фирмата "Вариан" - най-модерните машини за лъчелечение в момента в света. Те се отличават с голяма мощност на дозата на лъчите, които произвеждат, както и с голямата си прецизност. Преди всяко лечение туморът се скенира с технология, подобна на СТ-скенера директно на линейния ускорител, за да потвърди позицията на тумора с точно до милиметър.

Лекарите в Аджибадем Сити Клиник Младост са експерти в полето на лъчетерапията, много от тях с практически опит, придобит в чужбина. А екипите в болницата се отнасят с внимание и разбиране и за психологическия аспект на лечението.