Д-р Камен Недев разказа за предимствата на брахитерапията при лечението на рак на шийката на матката и ендометриалния рак. Качеството на живот на пациентки с тези заболявания е значително подобрено след този тип процедури. Брахитерапия се прилага по стандарт в комбинация с лъчетерапия и химиотерапия. Тя позволява важните околни органи и тъкани да се съхранят и след лечението пациентките да се чувстват пълноценни.

Брахитерапията е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост. След процедурата, източникът на лъчение се изтегля и пациентът се прибира у дома. 

Д-р Недев и колегите му от Онкологичния център имат опит с прилагане на брахитерапия и при рак на простата, кожни онкологични заболявания, рак на белия дроб.

На срещата лекарите зададоха редица професионални въпроси, свързани със самия начин на лечение, както и детайли за достъпа на пациентите и предимствата за тях. Брахитерапия може да се прилага след решение на онкологична комисия и се поема от Здравната каса.