Скенер Варна

Можете да го направите на телефони 0700 33 900 или 0892 20 20 80. Важно е да донесете документацията от изследвания и прегледи и назначение от насочващия Ви лекар.

Голяма част от изследванията като тези на вътрешни органи – бял дроб, черен дроб, бъбреци, панкреас, матка, пикочен мехур, стомашно-чревния тракт, главен мозък се провеждат с прилагане на контрастно вещество. То спомага да се разграничет изследваните части от тялото от околните тъкани и различаване на анормалните изменения. За това е необходимо преди изследването пациентът да има резултати за урея и креатинин. Лабораторното изследване се прави с вземане на венозна кръв и показва на изследващия лекар дали бъбреците работят нормално и ще изхвърлят контрастната материя рутинно.

В Аджибадем Сити Клиник Варна се правят и някои специфични изследвания като ангиография на съдове на мозъка и сърцето. Основни показания за прилагането й са стеснения или блокаж на съда, травми, аневризми, съдови малформации, дисекация на аорта и други.

Специалистите в клиниката извършват също виртуално колоноскопия – неинвазивно изследване на дебелото черво, което открива полипи и тумори, които са „скрити“ в гънките на червото. То се прилага също при пациенти с оплаквания от дебелото черво, които не желаят класическа оптична колоноскопия или в състояние, което не позволява провеждането й. Показано е също за хора, които са претърпели операция от карцином на дебелото черво за проследяване. Изследването се извършва с предварителна подготовка, за която можете да се информирате на регистратура в клиниката.

Аджибадем Сити Клиник Варна разполага със съвременен 64-срезов компютърен томограф с широки възможности. Той е модернизиран в тон с последните изисквания на Европейската комисия за безопасност – ниска доза на лъчение за пациента и съкратено време за извършване на изследванията.