Лекари от 17 специалности са извършили 52 000 консултации. 22 000 пациенти са ползвали услугите на сектор „Образна диагностика“ – най-модерният в доболничната помощ у нас. 5 000 са се изследвали на 64-срезовия компютърен томограф, 3000 – на магнитния резонанс от най-ново поколение, 3 500- на единствения в Североизточна България дигитален мамограф. За трета година Аджибадем Сити Клиник Медицински център работи с джипита от региона по профилактичната прогама за рак на млечната жлеза.

През 2014-та в центъра са извършени 1500 процедури за разбиване на камъни в бъбреците на новия литотриптер. Близо 3 000 пациенти са преминали профилактични прегледи в Аджибадем Сити Клиник Медицински център в партньорство със здравно-осигурителните фондове.

Продължава да се разширява кръга от специалисти, които приемат пациенти и да се обновява техниката на здравното заведение. Медицинският център закупи нов ЕМГ-апарат и  остеодензитометър за диагностика на остеопороза и риск от счупвания. Четири нови ехографски апарата подпомагат работата на специалистите. Сред тях е и 4D - актуален за проследяване на развитието на плода при бременни жени. От началото на 2015 г. започва и прилагането на иновативен метод за изследване на тънките черва - капсулна ендоскопия.