"В ортопедичния кабинет ме посрещнаха двама млади специалисти - д-р Лозанов и неговата медицинска сестра Нина Железова. Трябваше да ми направят ортопедична манипулация на крака. Бяха толкова внимателни, че аз не усетих никаква болка. Благодаря ви!

На другия ден трябваше да дойда за превръзка в манипулационния кабинет. Там също ме посрещнаха млади и усмихнати жени, които работеха толкова леко и сърдечно и бяха толкова внимателни, че само мога да им Благодаря, момичета от сърце!

Никой не трябва да посяга на нашите спасители!".