В него се казва: "От името на съдиите, на служителите от Апелативен съд Варна и лично от мое име, ви поднасям сърдечни и скрени благодарности за цялостната организация по провеждане на профиактичните годишни прегледи, организирани от Аджибадем Сити Клиник Медицински център, Варна. Еспектирахте ни с прецизния ред, с професионалилизма на лекарите и на медицинския персонал, и с внимателното отношение към всеки един от нас.

Като ви благодаря за партньорството, ви пожелавам здрава и ползотворна 2016 година.