Тя е квалифицирана да провежда тестовете и да издава нужните удостоверения. Младата лекарка е потомствен психиатър, с редица квалификации и вече със значителен опит в професията. Тя приема в четвъртък и петък следобед със записване на час на телефони 0700 33 900 и 0892 20 20 80.

"Изследването представлява разговор и попълване на кратък въпросник с отговори „да“ и „не“. На тази база се изготвя документ, отговарящ на съответните изисквания с описание по психични сфери и заключителна оценка на актуалното психично състояние. Изследването протича в рамките на 15-20 минути. Документите са валидни за срок от 1 месец от издаването им", обяснява д-р Николова.

За удобство на работодателите и техните служители както и на бъдещите студенти и млади семейства след преглед от специалист и извършване на обстойно изследване по психични сфери ще бъдат издавани медицински удостоверения за психично здраве. Специализираните удостоверения включват ретроспективна и актуална оценка на психичното състояние и заключение относно способността на изследваното лице да изпълнява съответната длъжност или дейност.

След изледване се издават и необходимите документи за настаняване на възрастни хора в дом, както и удостоверения, които да послужат пред служба КОС за подновяване или придобиване на разрешителни за притежание на оръжие.

Цените на новите услуги при психиатър са между 10 и 50 лв.