Aa
Ендокринология и болести на обмяната

Доц. д-р Розмари Алахвердян

Ендокринолог Медицински център Варна

Розмари Алахвердян е завършила Висшия медицински институт във Варна. От 1964 до 1967 г. работи като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница - Провадия. В периода 1967-1969г. е терапевт в Ученическа поликлиника - Варна, а през 1969-1972 г. - ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница – Варна. От 1973 г работи като асистент във ВМИ - Варна, Катедра по вътрешна пропедевтика. През 1988 г. е назначена като доцент в Медицински филиал – Добрич, ръководител на Клиника по кардиология. От 1991г. е доцент по вътрешни болести и обща медицина в Медицинския университет - Варна, Клиника по геронтопсихиатрия.

Интересите на доц. Алахвердян са в областта на ендокринологията, кардиологията и хематологията. Защитила е дисертация върху кръвосъсирването. Участвала в Европейско проучване за систолната хипертония SYST - EUR и HYVET. През последните 10 г. в МУ - Варна е профилиран геронтолог с богат опит в тази насока. След специализация по обща медицина във Франция е едно от първите хабилитирани лица, преподаватели по тази дисциплина в България.

Притежава сертификати по Обща медицина от JFED, Париж, Франция, сертификат по проблемите на Здравната реформа в България, сертификат за ехография на щитовидната жлеза. Специализира гериатрия във Франция и Швейцария. Доц. Алахвердян има 47 публикации в научни списания на английски, френски и български език и участие в национални и международни форуми.

График на Доц. д-р Розмари Алахвердян

  • Понеделник и сряда
   1. 13:30 - 17:15
  • Вторник и четвъртък
   1. 8:30 - 12:30

  • Клинични интереси

   Клинични интереси
   Ендокринология, кардиология и хематология
  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Сертификати по обща медицина от JFED, Париж, Франция

   Сертификат по проблемите на здравната реформа в България

   Сертификат за ехография на щитовидната жлеза

   Специализира гериатрия във Франция и Швейцария

   Има 47 публикации в научни списания на английски, френски и български език и участие в национални и международни форуми.