Доц. д-р Розмари Алахвердян, д.м.

Ендокринолог

Доц. Алахвердян извършва прегледи и назначава изследвания, свързани с болестите на обмяната на веществата.

График

 • Понеделник и сряда
  1. 13:30 - 16:15
 • Вторник и четвъртък
  1. 8:30 - 12:30

  • Клинични интереси

   Клинични интереси

   Ендокринология, кардиология и хематология

  • Професионален опит

   Професионален опит
   • От 1964 до 1967 г. работи като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница - Провадия.
   • 1967-1969г. е терапевт в Ученическа поликлиника - Варна.
   • 1969-1972 г. - ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница – Варна.
   • От 1973 г работи като асистент във ВМИ - Варна, Катедра по вътрешна пропедевтика.
   • През 1988 г. е доцент в Медицински филиал–Добрич, ръководител на Клиника по кардиология.
   • От 1991г. е доцент по вътрешни болести и обща медицина в Медицинския университет - Варна, Клиника по геронтопсихиатрия.
  • Образование

   Образование
   • Завършила е медицина във Висшия медицински институт във Варна
   • Успешно защитена дисертация върху кръвосъсирването
   • Участвала в Европейско проучване за систолната хипертония SYST - EUR и HYVET
  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Сертификати по обща медицина от JFED, Париж, Франция

   Сертификат по проблемите на здравната реформа в България

   Сертификат за ехография на щитовидната жлеза

   Специализира гериатрия във Франция и Швейцария

   Има 47 публикации в научни списания на английски, френски и български език и участие в национални и международни форуми.