Д-р Лилия Николова, психиатър

Диагнозата рак винаги идва неочаквано и поставя пациентите и близките им пред огромно изпитание - както физически, така и психически. Заедно с предизвикателството да се запознаят с диагнозата и да вземат в кратък срок решение за подходящо лечение, пациентите са подложени на истинска буря от емоции - чувство за несправедливост, страх, несигурност, загуба на контрол и мотивация, потиснатост, отчаяние.

На фона на силния стрес и водени от нерационални страхове ( да не показват слабост и да не безспокоят околните), пациентите потискат негативните преживявания и това често води до прерастването им в депресивни и тревожно-депресивни състояния. От своя страна създалият се дистрес оказва негативно въздействие върху качеството на живот, мотивацията за лечение, нагласата към терапията и изхода от болестта.

За успеха на лечението и за съхраняването на пациента е необходимо да се обърне внимание освен на телесното и на ментално здраве. Ключово в процеса на оздравяване е възвръщането на психичния баланс на пациента.

Често пациентите, които са чули диагноза, свързана с рак, и техните близки се притесняват или колебаят да потърсят психиатрична помощ. Споделянето с близки и приятели не винаги може да бъде ефективно, колкото разговора с психиатър.

Важно е да бъдат преодолени предразсъдъците, онкоболните и тяхното семейство да си изградят позитивна нагласа към лечението. Това може да стане с психолочна помощ и отработване на отрицателните емоции, което доказано намалява негативните преживявания в лечебния процес и подобряват прогнозата на болестта.