Все още битува мнението, че опитът е достатъчен критерий, за да се постави диагноза и да се започне лечение. Високо вдигната с гордост ръка пред очите на пациента и думите: „Това е ехографът и мамографът, и ядреномагнитният резонанс! Амин!“ Един преглед не стига, поне не в ерата на компютърната диагностика и роботизираната хирургия. Все още в България сред „академичните“ консултанти един преглед и поглед са достатъчно основание да се вземе решение за операция. За пациента това означава не само сляпо доверие и примирение, а и риск от последваща втора операция. Въпреки че опитът е важен, в много случаи не е достатъчен, особено, когато се касае за вероятна диагноза карцином.

В голям процент от доказаните с биопсия карциноми според световните ръководства се налага започване на предоперативна химиотерапия. Това дава възможности за по-малка по обем операция, последваща реконструкция, подобряване на клиничния стадий на заболяването и др. Това само с преглед не може да се прецени!

Някои карциноми имат склонност да дават огнища в други части на гърдата, т.нар мултифокални и мултицентрични. Това са основно лобуларните карциноми. Дори на ехография и мамография да се визуализира едно огнище, възможно е в гърдата да има и други. Това може да се докаже само чрез ядрено-магнитен резонанс. Това би променило хода на операцията и отново да спести ненужна допълнителна операция.

На въпроса: „Защо мамография?“, отговорът е категоричен! Защото в световен мащаб това е методът за профилактика на рак на гърдата. Защото това е изследването, което насочва за биопсия, а не клиничен преглед и в цивилизовиния свят (на научните доказателства, а не на голия опит) след 40 годишна възраст това е задължително изследване за всяка жена с оплаквания, свързани с млечните жлези. Мамографията е по-високо специфично изследване за наличие на калциеви струпвания в жлезата, т.нар. калцификати. Ако се установят такива, едва тогава се извършва насочена (прицелна) ехография, за да се потвърди наличието на огнище, което трябва да се биопсира.

ЯМР! Не за всеки с подозрителна находка... но за всеки със съмнения  за „пръснат“ карцином (мултицентричен или мултифокален), за всеки лобуларен карцином, за всяка пациентка със силиконови импланти, за всяка пациентка, която предстои да започне неоадювантна химиотерапия, за всяка BRCA-положителна пациентка с цел профилактика. Дали може да бъде изместен от един обикновен преглед?

Да не забравяме, че освен инвазивните карциноми, които дават метастази, съществуват и т.нар неинвазивни карциноми, които не дават метастази и при тях не се налага премахване на лимфни възли! Дали това можем да го определим с клиничен преглед? Аз не бих заложил!

Биопсията, от друга страна, не „разнася“, не „разбутва“ и не „разлютява“ тумора! Може би в страни като Германия, Франция, Англия, Испания, Холандия, САЩ туморите не се разлютяват и затова там задължително се извършва биопсия, преди да се вземе решение за операция. Или може би в България, туморите са по-чувствителни и лесно се разбутват и разнасят. Или пък някои лекари не са наясно с начина за провеждане на кор-биопсия под локална анестезия...

Всеки един добър лекар е велик в очите на своите пациенти, а понякога и в своите, но не толкова велик, колкото са мамо+ехо+ядреномагнитографските изследвания+биопсия.