Д-р Велина Керековска, ендокринолог

Д-р Велина Керековска е най-новият ендокринолог в екипа на Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна. Още по време на следването си тя има преминати стажове и квалификации в университетски болници в Дрезден, Москва, Виена и Кьолн. Остеопорозата - диагностика и превенция, предизвикват интереса на младата лекарка. Ето защо:

Остеопорозата (от гръцки: osteo – „кост“ и poros – „пора“) е прогресивно заболяване на скелета, при което се наблюдава нарушване на микроархитектурата на костта и загуба на костна маса. Това заболяване настъпва в резултат на нарушение в равновесието между процесите на костно формиране и костно разграждане. Остеопорозата води до повишена крехкост на костите и склонност към фрактури.

Рискът от развитие на остеопороза се увеличава с напредване на възрастта. Въпреки че остеопорозата може да настъпи както при жени, така и при мъже, най-често това заболяване засяга жени след менопауза, поради намаляване на протективния ефект на естрогена в този период. Други рискови фактори са хроничната злоупотреба с алкохол, тютютнопушенето и прекомерената консумация на кофеин, както и поднорменото телесно тегло и  обездвижването.

По данни на Международната фондация по остеопороза (IOF) към 2019г. 25.5 милиона жени и 6.5 милиона мъже в Европа страдат от остеопороза (5.6% от общата европейска популация). Честотата на остеопоротичните фрактури в този период достига 4.28 милиона, като се очаква до 2034г. да достигне 5.34 милиона.

През октомври 2023 г. IOF публикува данни от проучване, обхващащо над 7000 жени на над 60-годишна възраст от над 5 държави. Установява се, че в тази възрастова група почти всяка втора жена има костна фрактура след минимална травма или падане на фона на остеопороза и парадоксално, костното здраве е неглежирано по време на редовните медицински профилактични прегледи.

Най-честите фрактури в резултат на постменопаузалната остеопороза са компресионните фрактури на прешлените, следвани по честота от фрактурите на бедрената шийка. Счупванията при остеопороза могат да настъпят след нискоенергийно падане от изправен стоеж, пристъп на кашлица, кихане или просто навеждане за пазарската торба. Такива фрактури обичайно водят до болки, обездвижване, удължен болничен престой и в редица случаи до намаляване на качеството на живот и независимостта на пациента. Смъртността при фрактура в областта на бедрената шийка е висока, като около 24% от пациентите загиват в рамките на първата година след счупването. При останалите пациенти се наблюдава невъзможност за извършване на двигателна активност за дълъг период от време, съответно по този начин се нарушава и координационната способност. Тези фактори от своя страна са предиктор за повече и често по-тежки последващи фрактури.

Ранните стадии на остеопороза обичайно протичат безсимптомно. Първите белези се наблюдават в резултат на вертебрална компресия или реализирана фрактура и включват:

 • Прогресивно намаляване на ръста;
 • Прегърбена поза;
 • Болки по хода на гръбначния стълб, предимно спонтанни, засилваща се при движение.

Американската асоциация на клиничните ендокринолози (AACE) препоръчва при всички жени над 50-годишна възраст да се провежда оценка на риска за развитие на остеопороза. Тя включва подробна анамнеза, физикален преглед и клинична оценка на фрактурния риск. Своевременният скрининг е от изключително значение при постменопаузалната остеопороза. Той се извършва посредством оценка на костната минерална плътност (КМП) на лумбалните прешлени и шийката на бедрена кост чрез провеждане на DEXA-скенер. Според последните препоръки на Фондацията по костно здраве и остеопороза (BHOF) на скрининг подлежат:

Всички жени над 65-годишна възраст и мъже над 70-годишна възраст.

Всички жени в менопауза и мъже над 50-годишна възраст:

 • с придружаващи рискови фактори (хронично бъбречно заболяване, инфламаторен артрит, остеоартрит и др.);
 • с реализирана фрактура;
 • с данни за намален ръст с 4.6 см и повече спрямо пиковия ръст;
 • провеждащи продължително лечение с глюкокортикоиди;
 • със заболявания, асоциирани с прогресивна костна загуба (напр. хиперпаратиреоидизъм).

Скорошно проучване, проведено в България, демонстрира, че над 76% от жените в България над 50-годишна възраст, които имат висок риск от поява на нова остеопоротична фрактура, не получават навременно или адекватно лечение. Една от основните причини за това е ненавременната диагностика, свързана с липса на информираност и финансова възможност за провеждане на скрининговото изследване.

 

С оглед превенция на патологични остеопоротични счупвания се препоръчват следните мерки при постменопаузални жени или мъже над 50-годишна възраст с остеопороза или повишен фрактурен риск:

 • Здравословна, богата на нутриенти диета;
 • Адекватен прием на калций и вит. D – за предпочитане постигнат чрез храната;
 • Редовна физическа активност за укрепване на мускулатурата;
 • Преустановяване на тютюнопушенето и ограничаване на алкохолния прием до 2 единици дневно.