Аджибадем Сити Клиник е лидер не само в предоставянето на здравни услуги, но и в поддържането на високи стандарти и правила за работа, включващи всички необходими обучения и коректни взаимоотношения между работодател и служител. Професионалното развитие на служителите е от изключително значение в процеса на работа, както и подпомагането на устойчив трансфер на знания.

Като част от подбора на нови кадри, Аджибадем Сити Клиник набляга на личното представяне на групата пред младите професионалисти и общуването с тях от първо лице.

Във връзка с тази инициатива, втора година подред екип на Човешки ресурси към Аджибадем Сити Клиник посещава различни медицински университети в страната, за да запознае студентите по здравни грижи с възможностите за професионално развитие в болниците и медицинските центрове, които са част от групата.

Като част от кампанията на 27 и 28 март бяха посетени Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Медицински университет – Варна, Филиал Шумен.

Екип на Човешки ресурси представен от Станислава Павлова, Мениджър подбор на персонал , Мюжгян Хасан, Експерт обучения и квалификации и Дениз Мехмед, Специалист човешки ресурси беше посрещнат в РУ "Ангел Кънчев" от доц. Георгиева, Ръководител на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ заедно с доц. Даниела Константинова, доц. Иринка Христова и студенти  от втори, трети и четвърти курс.

В МУ – Варна, Филиал Шумен екипът беше посрещнат от проф. Соня Тончева, директор на филиала и студенти  от трети и четвърти курс.

По време на срещите студентите получиха подробна и ясна информация от Станислава Павлова  за структурата на Аджибадем Сити Клиник, болниците в групата и възможностите за работа.

От своя страна, Мюжгян Хасан представи единната форма на обучение в групата, която е свързана с ориентационната програма, възможностите за следдипломни обучения и специализации в болниците.

По време на представянето, студентите имаха възможност да зададат  всички свои въпроси относно кампаниите на групата, болниците, отделенията и работата като цяло.

В края на двете срещи към студентите и ръководителите на университетите бяха отправени лични покани да посетят болниците в София, за да получат още по-добра представя за възможностите, които Аджибадем Сити Клиник предоставя на своите служители.

Ако имате желание да станете част от семейството на Аджибадем Сити Клиник може разгледате свободните към момента позиции тук или да се свържете с нас на имейл: career@acibademcityclinic.bg