За четвърти пореден път две болнични заведения на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Сърдечно-съдов център и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост защитават най-високия световен стандарт за качество в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).

Joint Commission International е най-голямата и реномирана световна акредитираща институция в областта на здравеопазването. Основната й мисия е подобряването на качеството на медицинските грижи и безопасността на пациентите в здравните заведения на международно ниво. 

Това е своеобразно доказателство за прилагането на утвърдени международни практики, висок професионализъм и квалификация на персонала в структурите на двете бази, които са единствените в България с това отличие. По същата програма в Европа те са 108, а на Балканите – 33.

Болничните стандарти на Joint Commission International са създадени, чрез консултации с международни експерти в сферата на здравеопазването и допитвания до пациенти с цел медицинските процеси да отговарят на най-добрите международни стандарти.

В рамките на седмица международна независима комисия посети двете бази на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, където проследи безопасността на пациентите, управлението на здравната система, каква е ефективността на системите и процесите в болницата, за да се гарантира оптималната работа и управление. Проследени бяха обученията на персонала и актуализациите за предоставяне на най-съвременните технологии и методи на лечение.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ има удовлетворителен резултат от този строг процес на акредитация, което служи за потвърждение на нашата преданост към безупречното предоставяне на здравни грижи на нашите пациенти. Този успех би бил невъзможен без ангажираността и професионализма на екипа ни, който се стреми да предоставя най-доброто лечение и грижи. Ние сме благодарни на всички наши пациенти, които ни доверяват своето здраве и здравословни нужди. Вярваме, че този четвърти сертификат от JCI е отличие, което укрепва позицията ни като лидер в здравната индустрия и същевременно подсилва решимостта ни да продължим да предоставяме висококачествени медицински грижи, базирани на последните технологии и практики“, отбелязa г-н Андрей Марков, управител на лечебните заведения.