Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.
Изисквания за заемане на длъжността:
● Висше образование, завършили Психологиия, Социални дейности, Педагогика, Управление на здравни грижи.
● Опит/желание за работа с хора.
● Способност за професионална, ефективна и позитивна комуникация.
● Умения за работа в екип.
● Съпричастност към нуждите и потребностите на пациентите на лечебното заведение, проявяване на персонално отношение в обслужването им.
● Компютърна грамотност – MS Office, Excel, Power Point, Outlook.
● Отлична езикова култура.
● Опит в разрешаването на конфликти и конфликтни ситуации.
● Адаптивност, умения за работа в динамична среда.
● Лоялност, последователност, прецизност.

Основни дейности:
● Работа с пациенти, свързана с качеството на обслужване.
● Отговаряне на запитвания, похвали и жалби.
● Участие в разрешаването на конфликтни ситуации.
● Проучване на степента на удовлетвореност на пациентите.
● Приемане, обслужване, обработка и отговор на жалби и оплаквания от пациенти.
● Административни дейности.

Какво Ви предлагаме:
● Постоянен трудов договор.
● Ваучери за храна на стойност 100 лева на месечна база.
● Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя.
● Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя
● Професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.


Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>