Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост са единствените лечебни заведения в България, акредитирани по международния стандарт за качество и безопасност в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).
Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно- съдов център търси да назначи РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ за Интервенционална кардиология.

Описание на заеманата длъжност:

 • Асистира на лекаря при извършване на инвазивни процедури, съобразно утвърдените методики и стандарти;
 • Извършва медицинска регистрация в рентгеновите журнали, отчита експонациите и изразходваните филми;
 • Разпределя готовите резултати по клиники, по установения в отделението ред;
 • Зарежда сектора с всички необходими средства и консумативи, необходими за работа;
 • Регистрира въвеждане на данните на пациента в Ангиографския апарат;
 • Позиционира Ангиографа и прави проекции по време на интервенционалната процедура;.
 • Регистрира дозата лъчение, която се прилага върху пациента по време на интервенционалната процедура, както и времето за облъчване;
 • Записва и прехвърля данните от софтуера на Ангиографа към електронната болнична система;
 • Дава точни указания и следи за подготовката на пациентите при ангиографските изследвания.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образователно-квалификационна степен-специалист/бакалавър/;
 • Професионална правоспособност - рентгенов лаборант;
 • Умения за работа с лабораторна апаратура;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Коректно и лоялно отношение.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа на смени; разположения;
 • Безплатен транспорт по маршрута Перник-София-Перник;
 • Сигурно и редовно заплащане;
 • Ваучери за храна на стойност 100 лв. ежемесечно;
 • Работа в посветен екип от професионалисти;
 • Развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
 • Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
 • Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя;
 • Възможност за настаняване в квартира на преференциална цена (с включени консумативи, за живеещи извън гр.София).

       Необходими документи: Актуална автобиография!

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим за обработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>