Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните завeдения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона.
Университетската болница Аджибадем Сити Клиник е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad.
Основна мисия на Аджибадем Сити Клиник е да предлага комплексна грижа на своите пациенти чрез утвърдени специалисти с помощта на съвременни методи и последните технологии на съвременната медицина.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ търси да назначи РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ за Интервенционална кардиология.

Описание на заеманата длъжност:

• Съдейства/ асистира на лекаря при извършване на инвазивни процедури съобразно утвърдените методики и стандарти.
• Извършва медицинска регистрация в рентгеновите журнали, отчита експонациите и изразходваните филми. Съхранява журналите за регистрация
• Разпределя готовите резултати по клиники, по установения в отделението ред.
• Зарежда сектора с всички необходими средства и консумативи, необходими за работа.
• Регистрира въвеждане на данните на пациента в Ангиографския апарат.
• Позиционира Ангиографа и прави проекции по време на интервенционалната процедура.
• Регистрира дозата лъчение, която се прилага върху пациента по време на интервенционалната процедура, както и времето за облъчване
• Записва и прехвърля данните от софтуера на Ангиографа към електронната болнична система
• Дава точни указания и следи за подготовката на пациентите при ангиографските изследвания.
• Задължен е да познава всички въведени методики за работа в отделение по интервенционална кардиология.


Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образователно-квалификационна степен-специалист/бакалавър/;
• Професионална правоспособност - рентгенов лаборант;
• Умения за работа с лабораторна апаратура;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Коректно и лоялно отношение.


Ние Ви предлагаме:

• работа на смени, дават се разположения;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
• работа в посветен екип от професионалисти;
• развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
• допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя;
• възможност за настаняване в квартира на преференциална цена (с включени консумативи, за живеещи извън гр.София).

Необходими документи: Актуална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим за обработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>