Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД търси да назначи Рентгенов Лаборант в Клиника по Нуклеарна Медицина.

Описание на позицията:

 • Познава основните параметри на апаратите в клиниката;
 • Познава протоколите за всички извършвани в клиниката изследвания;
 • Самостоятелно избира протокола за изследване и извършва изследването;
 • Изпълнява и други задачи свързани с работата му.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
 • Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
 • Познаване на процесите и нормите по техническа безопасност;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Комуникативност и ангажираност към работата;
 • Способност за работа в динамична среда

 Ние Ви предлагаме:

 • Работа в професионален екип;
 • Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти;
 • Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
 • Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
 • Програми с отстъпки за близки и роднини на служителя;
 • Ваучери за храна на стойност 100 лева,

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>