Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост са единствените лечебни заведения в България, акредитирани по международния стандарт за качество и безопасност в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).
Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ търси да назначи служител на длъжност: Работник поддръжка.

Описание на длъжността:

• Ежедневно следи за състоянието на поверения му обект и съблюдава нуждата от профилактика и ремонт на всички системи и съоръжения в съответната сграда;
• Участва в планови и аварийни ремонти и монтажи на ново оборудване;
• Участва в изготвянето и изпълнява в срок плановете за техническа профилактика и поддържа необходимата за това документацията; води и следи гаранционна документация;
• Извършва профилактика и поддръжка на инсталациите в сградата - ОВК, ВИК и електро инсталации;
• Изпълнява различни задачи като: подмяна на осветителни тела, дребни поправки, свързани с обзавеждането и интериора, боядисване и други;
• Присъства и съдейства при извършването на редовни технически прегледи и профилактика на монтираните съоръжения и устройства, когато същите се извършват от фирма доставчик;
• При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на дейностите по поддръжка на сградата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Техническо или друго подходящо за позицията образование;
• Минимум 2 години опит в поддръжката на сгради;
• Умения за дребни ремонти, подмяна на ВИК, електро и ОВК части;
• Умения за приоритизиране, организираност и спазване на срокове;
• Инициативност;
• Умения за работа с техническа документация;
• Компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме:

• Работа на пълен работен ден;
• Работа в динамична работна среда;
• Сигурно и редовно заплащане;
• Ваучери за храна на стойност 100 лв. ежемесечно;
• Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: Актуално CV.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>