Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните завeдения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона.
Университетската болница Аджибадем Сити Клиник София е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ търси да назначи служител на длъжност: Работник поддръжка.

Описание на длъжността:

• Ежедневно следи за състоянието на поверения му обект и съблюдава нуждата от профилактика и ремонт на всички системи и съоръжения в съответната сграда
• Участва в планови и аварийни ремонти и монтажи на ново оборудване
• Участва в изготвянето и изпълнява в срок плановете за техническа профилактика и поддържа необходимата за това документацията; води и следи гаранционна документация
• Извършва профилактика и поддръжка на инсталациите в сградата - ОВК, ВИК и електро инсталации
• Изпълнява различни задачи като: подмяна на осветителни тела, дребни поправки, свързани с обзавеждането и интериора, боядисване и други
• Присъства и съдейства при извършването на редовни технически прегледи и профилактика на монтираните съоръжения и устройства, когато същите се извършват от фирма доставчик
• При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на дейностите по поддръжка на сградата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Техническо или друго подходящо за позицията образование
• Минимум 2 години опит в поддръжката на сгради
• Умения за дребни ремонти, подмяна на ВИК, електро и ОВК части
• Умения за приоритизиране, организираност и спазване на срокове
• Инициативност
• Умения за работа с техническа документация;
• Компютърна грамотност

Ние Ви предлагаме:

• Работа на пълен работен ден;
• Работа в динамична работна среда;
• Сигурно и редовно заплащане;
• Ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
• Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: актуално CV ;

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>