Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните завeдения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона.
Университетската болница Аджибадем Сити Клиник София е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост търси да назначи служител на длъжност: Общ работник.

Описание на длъжността:
• Транспортира отпадъка от местата/ помещенията за временно съхранение в отделенията до помещението / площадката за съхранение на отпадъци.
• Следи за изхвърлянето на опасните отпадъци на определените за целта места.
• Почиства основно с дезинфектиращи препарати в разпределения му от старшата медицинска сестра район под, стени, прозорци, врати, санитарни възли и др.
• Следи и заявява препарати и помощни средства, необходими за хигиенизирането на помещенията.
• Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от лекаря, старшата медицинска сестра, медицинските сестри в отделението.

Ние Ви предлагаме:
• Работа на пълен работен ден;
•Работа в динамична работна среда;
• Сигурно и редовно заплащане;
• Ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
• Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.


Необходими документи:
CV с актуална снимка;

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>