Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-големите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник. Глобално веригата е подразделение на базираното в Малайзия публично дружество IHH Healthcare Berhad - световен лидер в предоставянето на висококачествени здравни услуги. IHH оперира в 10 страни (включително Малайзия, Сингапур, Турция, Индия, Китай, ОАЕи др.), представена е с 52 болници и има над 30 000 служители. Групата е второто по големина публично дружество в сектора на здравеопазването в света.

Лечебното заведение има капацитет 670 легла, напълно адаптирани към индивидуалните нужди на пациентите, в 39 клиники и отделения, 3 медико-диагностични лаборатории, 22 операционни зали, 4 ангиографски лаборатории, спешно отделение и център за клинични проучвания.

Всяка година в УМБАЛ Токуда се обслужват средно 274 000 пациенти, 2500 от които са чужденци, извършват се 13 000 операции, раждат се над 1000 деца.
Целта ни е да предложим най-доброто за здравето на нашите пациенти.

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ние поставяме пациентите на първо място и се стремим да посрещнем техните нужди и да дадем отговор на техните здравни проблеми. Да работите тук означава да имате последователен стремеж за развитие в областта болничното здравеопазване, да се отнасяте с внимание към детайла и да се чувствате добре в голям енергичен екип. Ако сте човек на действието с готовност за сътрудничество и любопитство към новостите в болничната фармация станете част от екипа ни.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси да назначи Магистър-фармацевт за болнична аптека.

Какво очакваме от Вас:
• Да отпускате лекарства, медицински изделия и консумативи за пациентите в болницата;
• Да отговаряте за приемането и съхраняването на лекарствата, медицинските изделия, консумативи и химикали, и реактиви в болничната аптека;
• Приготвяне на различни лекарствени форми, вкл. стерилни разтвори на цитостатици;
• Да отговаря за поддържане на точна и акуратна медицинска документация;
• Да участва в поддържане на аптечните наличности;
• Поема дежурства на разположение/на повикване в извънработно време.
• Консултира пациенти и медицински специалисти относно въпроси свързани с фармацевтичната услуга в болницата;
• Спазва правилата за добра фармацевтична практика;

Основни изисквания за длъжността:
• Магистърска степен по фармация и актуално членство в Българския фармацевтичен съюз.
• Стаж по специалността – минимум 3 години.
• Добри познания в областта на приложимото фармацевтичното законодателство.
• Задълбочени знания в областта на фармакологията и фармацевтичната технология.
• Добри познания в областта на поддържане на фармацевтични бази с данни и тяхното управление.
• Отлични комуникационни способности.
• Етичност и поддържане на добри междуличностни взаимоотношения в процес на сътрудничество.
• Основни познания в областта на международните насоки на ICH-GCP ще бъдат предимство.

Какво е нашето предложение:
• Възможност за развитие в една от водещите лечебни структури в страната и региона;
• Възможност за работа в един от най-големите екипи от професионалисти в областта на болничната фармация в страната;
• Адекватен период за адаптация и възможност за професионални тренинги;
• Възможност за напредък в областта на асептичната работа и приготвянето на разтвори на цитостатици;
• Възможност за напредък в областта на работата с изпитвани лекарствени продукти в рамките на клинични почувания;
• Възможност за развитие на Вашите комуникационни способности и потенциал за разрешаване на проблеми;
• Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• Пакет от ваучери за храна;
• Възможност за ползване на карта за различни спортни съоръжения.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>