Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост са единствените лечебни заведения в България, акредитирани по международния стандарт за качество и безопасност в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).
Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно – съдов център търси да назначи Лекар с придобита специалност "Образна диагностика".

Изисквания за заемане на длъжността:

* Образование: Висше медицинско образование – образователно-квалификационна степен Магистър;
* Квалификация: с призната специалност по Образна диагностика;
* Актуално yдостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение;
* Много висока компютърна грамотности и умение за работа с медицинска апаратура;
* Професионална и нравствена отговорност, прецизност, умение за работа в екип;
* Умение правилно да организира и рационално да планира работния си процес.

Описание на длъжността:

* Извършва интерпретация на всички образни изследвания;
* Утвърждава протоколите за всяка от извършваните процедури, при изследване на пациенти;
* Познава технологичните параметри на наличната медицинска апаратура и пълния обем изследвания, извършвани в звеното за образна диагностика;
* Познава и следи за спазване на изискванията, които е необходимо да са налице при разчитане на получените резултати;
* Разяснява на пациента същността на изследването, ползата и рисковете от провеждането му, с цел предварително получаване на информираното му съгласие;
* Осъществява контрол по спазване на технологията, при извършване на всяко изследване и извършва писмено тълкуване на получените резултати.

Ние Ви предлагаме:

* Работа в посветен екип от професионалисти;
* Работа смени;
* Развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
* Безплатен транспорт по маршрута Перник-София-Перник;
* Сигурно и редовно заплащане;
* Ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
* Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
* Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: актуална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>