Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. Университетската болница Аджибадем Сити Клиник е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области.


Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център търси да назначи Инженер, поддръжка на медицинска апаратура.
Описание на заеманата длъжност:

• Осигурява своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях.
• Инсталиране, настройка и регулярна поддръжка на медицинско оборудване;
• Диагностика и ремонт на технически проблеми;
• Осигурява своевременно и качествено изпълнение на ремонта на медицинската апаратура;
• Провеждане на инструктаж по използване на оборудването;
• Подаване на технически доклади, следене на инвентар и документация;

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше техническо образование, предпочитано в областта на електрониката, мехатрониката или сродна инженерна специалност;
• Опит в инсталирането, поддръжката и ремонта на медицинско оборудване;
• Способност да анализирате и решавате технически проблеми;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Коректно и лоялно отношение.

Ние Ви предлагаме:

• работа в посветен екип от професионалисти;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
• работа в посветен екип от професионалисти;
• развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
• допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: Актуална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим за обработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>