Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси Електротехник - поддръжка на сграда.

Основни задължения:
● Ежедневен мониторинг на силно и слаботоковите инсталации, разположени на територията на болницата.
● Поддържа и осигурява правилната експлоатация и безаварийна работа на енергосъоръженията и енергийните мрежи.
● Извършва ремонт, профилактика и текущо техническо обслужване на електрическите съоръжения.
● Участва в монтажа на нови съоръжения и инсталации.
● Възможност за работа на смени.

Изисквания за заемане на длъжността:
● Образование: Средно/висше техническо образование;
● Познаване на устройството на сградни електрически уредби и техническата им експлоатация;
● Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването.
● Познаване и спазване на нормативните изисквания и стандарти за монтаж и експлоатация на енергийно оборудване и електрически системи;
● Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарна безопасност;
● Опит в експлоатация на енергоснабдителни мрежи, енергосъоръжения и електрически системи или в други области на електротехниката ще се счита за предимство;
● Опит в поддръжка на слаботокови инсталации – ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме:
● Работа в посветен екип от професионалисти.
● Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти.
● Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
● Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.
● Програми с отстъпки за близки и роднини на служителя.
● Ваучери за храна на стойност 100 лева.


Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>