Аджибадем Сити Клиник е една от най-големите групи лечебни заведения в България с водеща роля в предоставянето на медицински услуги в различни области на медицината.

Създадена през 2016 г., групата е обединение от лидерите в болничното здравеопазване в страната - Болница Токуда и City Clinic, заедно с един от най-големите здравни холдинги в Турция - Acibadem. Състои се от две болници в гр. София, една от които с две болнични бази, два диагностично-консултативни центъра и един медицински център в гр. Варна, в които работят над 2500 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в България са част от международната организация IHH Healthcare Berhad и техният бранд Acibadem, базиран в Турция.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД стартира подбор за позиция ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.

Описание на позицията:
 • Поддържа актуални и съответстващи на нормативните изисквания персонални работни файлове на служителите;
 • Обработва документите по администриране на трудово – правни взаимооотношения с персонала;
 • Организира и води обработването на документите на персонала, като изготвя, предлага за подпис, вписва в териториалното поделение на НАП и връчва на служителите трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди;
 • Организира и координира всички процеси, съпътстващи назначаването и освобождаването на служителите;
 • Поддържа актуално щатно разписание в лечебното заведение.
 • Изготвяне на различни справки;
 • Работа с графици на медицинския персонал. 
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование – Управление на човешките ресурси, Икономика
 • Опит на същата или сходна позиция – поне две години
 • Отлични познания на нормативната база и добрите практики в сферата на управление на човешките ресурси (КТ, КСО, ЗЗБУТ, Наредби, касаещи трудовото законодателство)
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, Mail, Internet. Добро владеене на Excel се счита за предимство.
 • Умения за работа с големи бази данни при обработка на информация.
 • Опит в работата с "ПОЛИКОНТ" е предимство
 • Отлични организационни и комуникативни умения
Ние Ви предлагаме:
 • Възможност за професионална реализация в най – голямата частна група от лечебни заведения.
 • Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
 • Адекватно и сигурно възнаграждение
 • Ваучери за храна на стойност 100 лева;
 • Допълнително здравно осигуряване.
 • Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.
Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>