Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебното заведение е разположено в София, в южната част на кв. Лозенец. Има капацитет 670 легла, напълно адаптирани към индивидуалните нужди на пациентите, в 39 клиники и отделения, 3 медико-диагностични лаборатории, 22 операционни зали, 4 ангиографски лаборатории, спешно отделение и център за клинични проучвания.


Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси да назначи Административен асистент.

Отговорности:
• Съставя график за срещите на Изпълнителния директор и Прокуриста на болницата.
• Координира Информационния поток между Изпълнителния директор, Прокуриста, служители и контрагенти.
• Създава работни приоритети и осигурява стриктно спазване на всички срокове и процедури при изпълнение на поставените задачи.
• Прави преводи, подготвя и оформя различни материални и официални документи;
• Предава получената кореспонденция по назначение и предоставя получената документация за подпис на Изпълнителния директор;
• Осъществява телефонни разговори, записва и предава изпратени съобщения.

Изисквания:
• Завършено висше образование – хуманитарно или административно;
• Компютърна грамотност;
• Владеене на английски език;
• Организираност, комуникативност, инициативност, отговорност.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• възможност за развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: професионално CV.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>