Минимално инвазивна клапна кардиохирургия

Сърдечно-съдов център предоставя на своите пациенти цялостен подход за лечение на различни клапни заболявания и състояния.

Нашите резултати са сред най-добрите и с най-голяма успеваемост в страната. Нашите кардиохирурзи постигат по-добри от очакваните резултати за всички видове клапни операции, включително и при сложни заболявания.

Екипът на д-р Асен Келчев, завеждащ отделението по Кардиохирургия, прилага разнообразие от хирургични процедури - минимално инвазивни и класическо подходи.

За пациенти, които са изключително рискови за традиционна кардиохирургия, се прилага перкутанно лечение.

Сърдечно-съдов център е експерт в грижата за по-млади пациенти и професионални спортисти, които трябва да вземат решения за лечение през целия живот.

През последните 2 години ръководеното от д-р Асен Келчев отделение e все по-разпознаваемо като една от най-иновативните кардиохирургии в страната. Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без да се налага разрязване на гръдната кост.

За периода 2018-2020 г. над 90% от клапно съхраняващите операции в отделението са сменени чрез минимално инвазивна хирургия.

Отделението вече рутинно прилага ендоскопско лечение на митрална клапа с 4-сантиметров разрез през ареола на гърдата.

От началото на 2021 г. в реимбурсния списък на НЗОК са и т. нар. безшевни аортни клапни протези, чието предимство е, че се имплантират много по-бързо. В отговор на високите стандарти отделението разполага с 3D ендоскопска апаратура и специализиран инструментариум за извършването им. 

Нашите медицински екипи са посветени на изследванията и иновациите, за да предложат на пациентите най-новите постижения в лечението.