Aa

Център за лечение на Съдови Усложнения при Диабетно Болни

През  2014 години диабетиците в света са приблизително 387 милиона души или 8.3%  от общото население. Захарният диабет засяга повече от 13 милиона човека от населението на САЩ или 5.2%, като 650 000 нови случая се диагностицират годишно. В България за 2014 година честотата на диабета е около 7%. Той е причина за около 6% от общата смъртност.
Много често заболяването се открива директно с настъпило усложнение. Артериалните заболявания на долните крайници са много по-чести при пациенти с диабет. Случаите на критична исхемия на крайника (КИК) и диабетно стъпало (ДС) прогресивно се увеличават и по настоящем представляват най-честата клинична изява на генерализираната атеросклероза, като се има предвид, че всяка година при един милион човека се извършва ампутация на долен крайник. Наличието на диабет е свързано с два до три пъти по-висок риск от поява на клаудикацио (накуцване, дължащо се на болка и/или спазми в подбедриците при недостатъчен приток на кръв към мускулите), а според Фрамингамското проучване върху повече от 5000 субекта, се демонстрира увеличаване на атеросклеротичната коронарна (сърдечна) и периферна артериална болест независимо от другите атеросклеротични рискови фактори. Редица други големи епидемиологични проучвания потвърждават ролята на диабета в съдовите болести. Рискът от инсулт е повече от 2.5 по-висок при пациенти с диабет и диабетът е твърдо асоцииран с атеросклерозата на мозъчните артерии, като по този начин увеличава допълнително риска от инсулт.

Целта на лечението на критична исхемия на крайника е премахване на болката, лечение на раните, терапия на инфекцията и разбира се съхраняване на крайника. Пациентите с диабет със съдови усложнения се нуждаят от мултидисциплинарен подход, който би трябвало да ключва всички възможности на лекарствената, хирургичната и ендоваскуларната терапия.