Специализирани центрове

Исхемичен мозъчен инсулт

В клиниката се лекува множествена съдова патология засягаща всички съдови територии “от главата до краката” с приложение на най-съвременните интервенционални техники като: ендопротезиране на аортата при дисекации и аневризми, пълно и почти пълно запушване на артериите на мозъка, сърцето, коремните органи и крайниците.

Мозъчно-съдовата болест (МСБ) се причинява най-често от атеросклероза и засяга външните и вътрешните мозъчни съдове. При нейното прогресиране – развитие на запушване или емболизация, се развива исхемичен мозъчен инсулт, който е водеща причина за смърт и инвалидизация у нас.

Новосъздаденият център за диагностика и лечение на МСБ включва както ранен скрининг, изследване на мозъчните съдове и тяхното ендоваскуларно лечение.

При развитие на критични стенози (стеснения) на мозъчните артерии се извършва ендоваскуларно стентиране на същите, което предотвратява развитието на исхемичен инсулт. При атеросклеротично запушване или такова причинено от тромб на мозъчните артерии, се развива исхемичен инсулт, който може успешно да бъде лекуван чрез ендоваскуларна фрагментация и изсмукване на тромба, често съчетано с прилагане на ендоваскуларна фибринолиза. Значителен успех – реканализация на съда и ограничаване на исхемичната зона в мозъка може да се постигне чрез тази терапия, когато лечението се извършва не по-късно от 6 часа след началото на инсулта. Това предполага бърза диагностика и своевременен транспорт до център за високоспециализирано лечение.

Бъдещето в лечение на тежките усложнения на мозъчно-съдовата болест е в развитието на мрежа от такива лечебно-диагностични центрове в България.