Екипът на проф. Иво Петров от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ постави за първи път в България транскатетърно най-ново поколение аортна клапа TAVI на 52-годишен пациент. Пациентът вече е претърпял една класическа кардиохирургична операция за поставяне на байпас. Впоследствие получава високостепенна аортна стеноза и сърдечна недостатъчност. Втора отворена интервенция би била огромен риск за него, затова екипът на проф. Петров сменя клапата безкръвно.

„Новата TAVI-клапа, която днес поставихме и планираме да въведем като рутинна процедура, изисква много по-малък отвор в бедрената артерия, през която се достига до аортата. Рискът клапата да пропуска дори минимално е сведен почти до нула, което е основа стъпка напред.“, обясни проф. Петров.

Възстановителният период за пациента след подобна процедура е кратък, като болничният престой е в рамките на 2-3 дни.

Транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI) е авангардна процедура, която се извършва без пълна упойка, без кръвозагуба и без да се спира сърдечният ритъм. Операцията е кратка, безкръвна, не се отваря гръдният кош, анестезията е локална и се прави леко преспиване.  

„Пациентите, които леко приспиваме за 15-20 минути, докато приключим процедурата, като ги събудим, ни питат: Кога ще започваме? И като им кажем: Ние вече свършихме, ни гледат интересно“, разказа проф. Петров.

Това е т. нар. минималистичен подход, който в Сърдечно-съдов център се прилага от три години. Намалява се болничният престой на пациентите, намалява се травмата, предотвратяват се усложнения като кръвозагуба, а финално се намаляват и разходите. Технология TAVI постоянно се усъвършенства и води до все по-добри резултати по отношение на клапната функция.

В областта на неоперативните перкутанни интервенции за коригиране на клапна патология непрекъснато се правят иновации. За десет години развитието на методиката TAVI доведе до значително подобряване на резултатите. Тези резултати са изключително в интерес на пациентите и на здравеопазването.

Проф. Петров обясни, че нововъведената клапа е базирана на доказателства и на оценка както от медицинска, така от финансова и медико-социална гледна точка. И когато тази комбинирана оценка е в интерес на пациентите и обществото, процедури като новата TAVI трябва да бъдат въвеждани навреме в медицинската практика и да бъдат достъпни за хората, които имат нужда от тях.

Покрива ли се новата клапа от НЗОК?

Има известно доплащане от страна на пациента за новата клапа. но проф. Петров очаква от 2023 г. новата процедура TAVI да залегне в реимбурсния списък на НЗОК и доплащането да  отпадне. Процедурата се прави се при пациенти с индикации, а златен стандарт продължава да е отворената кардиохирургия с класически разрез. Добрата новина е, че през последните няколко години кардиохирургията се развивава с бързи темпове и тенденция е разрезите да стават все по-малки. Отделението по кардиохириругия в Сърдечно-съдов център е едно от най-иновативните в страната, разполага с ендоскопска апаратура за извършване на минимално инвазвини 3D сърдечни операции с миниатюрни разрези от 3-4 см.