Един от най-успешните кардиохирурзи в Европа, италианецът проф. Руджеро Де Паулис, специалист по аортна и аортно-клапна хирургия, проведе  обучение по метода на Дейвид на колегите си в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Методът, известен като операция на Дейвид (по името на създателя проф. Тайрън  Дейвид), е аортно-клапно съхраняваща интервенция при аневризма на началната част на аортата и е една от най-предизвикателните в технически аспект процедури в съвременната кардиохирургия.

Специалистът по аортни реимплантации е за първи път у нас по покана на д-р Асен Келчев, ръководител на отделението по кардиохирургия в Сърдечно-съдовия център на Аджибадем Сити Клиник. Проф. Де Паулис е член на Управителния съвет на Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия и завежда отделението по кардиохирургия в European Hospital в Рим, Италия. Той е един от кардиохирурзите в света с най-голям брой извършени операции по метода на Дейвид – над 250. Методът на Дейвид позволява да бъде запазена собствената аортна клапа на пациенти с клапна недостатъчност, елиминира риска от поставяне на механична клапа и не налага последваща медикаментозна антикоагулантна терапия. Италианският кардиохирург, също така, демонстрира на българските си колеги имплантиране на изобретената от самия него съдова протеза, т.нар. „Валсалва графт“, прилагаща се при операции на аортен корен. Нейно предимство е, че имитира естественото вродено издуване в началото на аортата, което позволява по-добро и лесно затваряне на аортната клапа.

 „Много съм щастлив, че процедурите, които направихме съвместно с проф. Де Паулис, позволиха запазването на собствените аортни клапи на четиримата ни пациенти. Двама от пациентите бяха млад мъж на 29 години и 40-годишна жена, желаеща последваща бременност. Ние започваме програма за рутинно прилагане на метода на Дейвид в болницата, давайки възможност на нашите пациенти да подобрят качеството си на живот“, сподели д-р Асен Келчев, ръководител на отделението по кардиохирургия.

Практика на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е да кани водещи световни специалисти, които да обменят опит и да спомагат за внедряване на най-модерните и авангардни кадиохирургични техники в полза на пациентите. Болницата е единственото място у нас с изграден високоспециализиран комплексен Аортен център. Центърът покрива целия спектър на диагностика и лечение на всички заболявания на аортата и аортната клапа, като операциите по метода на Дейвид допълват изцяло обхвата на звеното.