В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център функционира Център за комплексна диагностика и лечение на атеросклерозата. На база на собствени проучвания на клиника по Кардиология и ангиология (с участници повече от 3000 пациенти) се установи, че честотата на мултифокалната атеросклероза е изключително висока. Като при комбинирано изследване, ангиография и коронарография, се доказа, че едновременното засягане в трите региона коронарен, периферен и каротиден достига до 70%,  при стенози на артериите над 50%  и над 80% процента при  необтуриращи плаки. При изявена една форма на атеросклероза рискът за наличие на други форми е много висок - от 6 до 12 пъти по-висок в сравнение с нормата. В този смисъл комплексната диагностика на атеросклерозата е едно от важните условия, осигуряващи правилното й лечение. В противен случай се лекува не цялостния процес, а само неговата изолирана форма. Така комплексният диагностичен и терапевтичен подход позволява поставянето на цялостна диагноза и провеждане на ефективно лечение на всички засегнати съдови региони. Това е и причината преди пет години да бъде създаден Център за комплексна диагностика и терапия на атеросклерозата.
Включването в Центъра и извършването на комплексна диагностика и ендоваскуларна терапия на мултифокалната атеросклероза се извършва по следните индикации: 

  • Пациенти с клинична изява на някои от формите на атеросклероза – ИБС (исхемична болест на сърцето), МСБ (мозъчносъдова болест) или ПАБ (периферна артериална болест)
  • Болни с рискови фактори и установена с ехо-доплер напреднала атеросклероза – над 60% стеноза на каротидни, периферни или висцерални артерии;
  • Всички болни, които имат  изявена в миналото някоя от клиничните форми на атеросклероза ( инфаркт, инсулт, съдова ганрена)  – за скриниране за други форми.

Диагностиката на МФА се извършва едномоментно и комплексно. Включва: клинична, ехографска и инвазивна диагностика и терапия.

 Хоспитализация и извършване в рамките на 24 часа на инвазивна диагностика на цялата артериална система – коронарна, периферна, висцерална, каротидна.

          Извършва се коронарография на трите коронарни артерии и техните клонове.

          Извършва се ангиография на мозъчни, периферни и висцерални артерии.

  • Диагностика на мозъчно-съдовата атеросклероза: изследване на общата, вътрешната и външната каротидна артерия, вертебрална артерия и интракраниалните мозъчни артерии.
  • Диагностика на периферна атеросклероза: изследване на долни крайници – диагностика на абдоминална аорта, илиачни, феморални, поплитеални и тибиални артерии. Изследване на горни крайници – диагностика на субклавиални, аксиларни и брахиални артерии, както и на артерия радиалис и улнарис.
  • Диагностика на висцерална атеросклероза: изследване на абдоминална аорта, артерия реналис, мезентерика супериор и трункус целиакус.

При установяване на значими стенози (над 60%) на коронарни, каротидни, периферни и висцерални артерии, се извършва ендоваскуларно стентиране на съдовата патология, представляваща непосредствен и висок риск за живота на пациента. При възможност се извършва едномоментна ендоваскуларна терапия на вторият засегнат съдов регион. На по-късен етап планово се провежда ендоваскуларна терапия на третия съдов регион, ако има такъв.

 Eндоваскуларната терапия включва балонно разширение (дилатация) и/или поставяне на метална пластинка (стент), която трайно възстановява кръвотока в съда. В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а рискът – минимален, под 1-2%. Стентирането на атеросклеротичните стенози предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт, или съдова гангрена. 

 В случаите на тежка атеросклероза, неподходяща за ендоваскуларно лечение, единственната възможност е хирургично лечение – коронарен или периферен бай-пас, което  се извършва в клиниките по сърдечна и съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.

Комплексната диагностика и ендоваскуларна терапия има висока диагностична и терапевтична ефективност и минимален риск.          

Ръководители на центъра:
Проф. Иво Петров - специалист по кардиология, ангиология и ендоваскуларна терапия; началник клиника по Кардиология и ангиология; председател на Дружеството по ендоваскуларна терапия.
Проф. Лъчезар Гроздински - специалист по ангиология, началник клиника по ангиология, председател на Националното дружество по ангиология и флебология.
Инвазивни съдови специалисти: 
д-р Зоран Станков и д-р Ивета Ташева.

Годишно в Сърдечно-съдов център се извършват над 3000 комплексни съдово-диагностични процедури, като при над 2500 пациенти се провежда ендоваскуларна терапия. При близо 60% от лекуваните пациенти се извършва едномоментно, или дву-триетапно лечение на различните форми на атеросклероза. При болните с ИБС се скринира и лекува съпътстващата каротидна и/или периферна съдова патология. При болните с ПАБ се скринира и лекува успешно коронарна и каротидна патология, а при болни с изявена каротидна патология се скринира и лекува успешно коронарна и периферна съдова патология. Важно е да се отбележи, че близо 70% от съпътстващата съдова патология е новооткрита и е протекла асимптомно. В тези случаи, ако не бъде извършена комплексна диагностика и терапия, пациентът ще развие тежко съдово усложнение.

Подробна информация за възможностите на отделението по Ангиология и флебология, прочетете ТУК