В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център мултидисциплинарен екип прилага най-модерното ендоваскуларно лечение на болни с остър исхемичен мозъчен инсулт. Екипът под ръководството на проф. Иво Петров (д-р Ивета Ташева и д-р Зоран Станков) е извършил различни интервенции при над 30 пациенти до момента. Използваните методи са: интра-артериална супраселективна тромболиза, балонна перкутанна ангиопластика, механична тромбоаспирация с вакуум-аспирационна система Penumbra, спешно стентиране на вътрешната сънна артерия при тандемна стеноза или оклузия, или при дисекация на вътрешната сънна артерия. Неврологичната диагноза, перипорцедурна оценка и последващо консервативно лечение на интервенираните болни, както и конвенционалната венозна тромболиза с Актилизе при непоказани за интервенцално лечение пациенти, се провежда от екип невролози, ръководен от доц. Марко Клисурски (д-р Даниела Христова и д-р Людмил Матеев). Съвременните методи за невроизобразяване се прилагат под ръководството на доц. Лъчезар Пенев и неговия екип. Резултатите от лечението на хетерогенната група болни са много добри и сравними с тези на подобни центрове в чужбина.

През последните 3 години е проведено интервенционално лечение с тромаспирация при 28 пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Реканализация с напълно възстановен интракраниален кръвопоток е постигнат при 24 от тях (85%) - успеваемост, която отговаря на проведените медицински проучвания.

Представяме случай на пациентка на 73 г., с пристъп на предсърдно мъждене на 13/08/2018, която внезапно получава ИМИ (17:40 ч) с нарушение на говора и движенията в десни крайници. В болница по район е изключен вътречерепен кръвоизлив (19:20 ч. и пациентката е насочена за осъществяване на фибринолиза или невроинтервенция. Постъпва в 21:00 ч. в Сърдечно-съдов център, с NIHSS 10 т. GLCS 17 т., mRS 4. Проведена КТ ангиография в 21:30 ч. (4:10 ч. след началото, при Door-to-CT Time 30 мин.), която показва оклузия на лявата СМА в M1 сегмент (фиг.1А). Мозъчната ангиография и интервенционалната тромбектомия е извършена от д-р И.Ташева с използване на Penumbra 3Max, ACE60 с максимален ангиографски резултат TICI 3 (фиг.1Б, В, Г) и реканализация, осъществена за 45 минути, на 6:10 ч. от началото на инцидента. Пациентката е изписана на 5-тия ден с отлично клинично възстановяване (NIHSS =1), минимална мозъчна увреда на контролната МРТ и МРТ-А (фиг.1Е, Д) и mRS оценка 0 на третия месец. 

„Методиката за ендоваскуларно лечение на инсулт включва две основни технологии – тромб аспирация (изсмукване на тромба) и тромб екстракция – стент, който се отваря в зоната на тромба и се изважда извън тялото на пациента, увличайки и тромба със себе си. Тези две методики са възприети като златен стандарт в много клинични ръководства. В България тяхното приложение е изключително ограничено поради липса на реимбурсация.“, проф. Иво Петров, медицински директор на Сърдечно-съдов център.

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ e натрупан позитивен опит от интервенционалното лечение на исхемичния мозъчен инсулт. Необходимо е да бъде създадена организация за спешно лечение на исхемичните инсулти до четвъртия час от възникването им, както и финансиране на интервенцията от НЗОК.