С новооткритата ангиографска зала УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник става едва трета болница в страната с три налични специализирани лаборатории за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Свръхмодерната зала е оборудвана с единствени по рода си у нас технологии и системи за диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Сред тях е последно поколение система за триизмерно картографиране на сърцето - CARTO. Тя прави възможно лечението на сложни аритмии каквито са живото застрашаващите камерни тахикардии, както и на най-често срещаната аритмия - предсърдно мъждене. Освен системата за 3D картографиране на сърцето, новата зала разполага и с апаратура, която позволява лечение на предсърдно мъждене чрез замразяване на тъканите – криоаблация, и е също уникална за България. Екипът от висококвалифицирани електрофизиолози е воден от проф. Лазар Ангелков, световно признат специалист в областта с огромен опит в прилагането и лечението на сложни аритмии.

 В новата ангиографска залата всички пациенти с аритмии и електрофизиологични нарушения ще получават високоспециализирано изследване за оценка възбуднопроводната система на сърцето и определяне на патологичните зони. Като това позволява лечението на пълния спектър от ритъмно-проводни нарушения (включително тежки и живото застрашаващи аритмии и предсърдно мъждене). Освен провеждането на сложни електрофизиологични процедури, ангиографската зала предлага и пълен спектър от процедури, свързани с постоянната електрокардиостимулация.

 Третата ангиографска зала в Сърдечно-съдовия център на Аджибадем Сити Клиник е конструирана, така че в нея да могат да бъдат извършвани процедури едновременно от инвазивни кардиолози и хирурзи при комбинирани (хибридни) случаи. Изпълнявайки функцията и на хибридна зала, в нея ще могат да бъдат прилагани най-съвременните техники на минимално инвазивното лечение, което е бъдещето в развитието на хирургията и все по-често заменя големите отворени операции. Такива хибридни интервенции са минимално инвазивна смяна на аортна клапа (TAVI), както и реконструкция на митрална клапа (MitraClip). За първи път у нас и ще се имплантират съдови протези при аневризми и дисекации по цялата дължина на аортата.