Прочетете тук на български език основните съобщения за тази година наСветовен ден на сърдечното здраве.                           

Сърдечно-съдовите заболявания отнемат живота преждевременно и противно на общите вярвания не само мъжете, но и жените и децата също са изложени на риск от сърдечно-съдови заболявания.

Необходимо е предприемането на действия за намаляване на риска. 

Всички трябва да работят заедно за да се избегне физическо, емоционално и финансово бреме, в следствие от сърдено-съдовите заболявания.

Действайте сега за да спасите живота на тези, които обичате:

- насърчавайте физическата активност, здравословното хранене и забрана на употребата на тютюн.