Студентите, обучаващи се в специалността "рентгенов лаборант" към Медицински колеж "Йорданка Филаретова", посетиха Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център в рамките на кампанията "Започни кариерата си при нас".

Главна сестра Вергиния Клисурска и Аделина Викторова, ръководител Учебен отдел, представиха на бъдещите специалисти по обществено здраве кариерните възможности за развитие в болницата, преддипломен стаж и стажантски практики.

Студентите се запознаха с работата на лаборантите в отделенията по Образна диагностика, Електрофизиология и кардиостимулация и лабораториите към Клиниката по ангиология в болницата. Д-р Галина Георгиева показа отблизо как се извършват образни изследвания на сърце и бял дроб с 3-Телса магнитен резонанс. Д-р Михаил Протич и д-р Искрен Гарвански разказаха за системата за локализация и 3D визуализация на сърдечни аритмии Carto 3, както и за съвременните методи за лечение на ритъмно-проводни заболявания.

На събитието присъстваха проф. Мая Визева, ръководител Учебен отдел в Медицински колеж "Йорданка Филаретова", и Петранка Гагова, главен асистент на специалност " Рентгенов лаборант".