В България за първи път беше извършена сложна операция на руптурирала торакоабдоминална аортна аневризма на мъж в крайно критично състояние. Екипите на д-р Стефан Стефанов, началник на отделението по Съдова хирургия и д-р Асен Келчев, завеждащ Кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, повече от седем часа се бориха за живота на 57-годишния пациент.

Торакоабдоминалните аневризми на аортата, усложнени с руптура, са най-тежкото сърдечно-съдово заболяване, чието оперативно лечение е изключително трудно и се извършва само в единични аортни центрове по света. Прогнозата за нелекувани пациенти е ужасяваща – 100% смъртност в рамките на няколко часа.

След внезапно настъпили оплаквания от спуканата аневризма пациентът е прегледан в друга столична болница без да му бъде поставена правилна диагноза. Едва след постъпването му в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, е извършено изследване със скенер, уточняващ изключително критичното състояние. След разширен консилиум от кардиолози, съдови и кардиохирурзи, мултидисциплинарният екипът решава да пристъпи към спешно оперативно лечение като най-подходяща стратегия. Ендоваскуларно лечение в този случай е невъзможно поради анатомичните особености на аневризмата и риска от запушване на висцерални (коремни) артерии.

 „Този тип хирургия е с изключителна сложност, защото се извършва едновременно в коремната и гръдна кухина, като се използва апаратура за екстракорпорално кръвообръщение. Освен замяната на разкъсаната част на аортата с протеза, едновременно трябва да се възстановят всички артериални клонове на аортата в двете кухини, кръвоснабдяващи гръбначния мозък, всички коремни органи, както и долните крайници. Макар и за първи път да оперираме торакоабдоминална аневризма с руптура в гръдната кухина, екипите от съдови и кардиохирурзи следваха успешно всяка стъпка от предварително уточнения тактически план на фона на поддържаното стабилно състояние от анестезиологичния екип и екипа перфузионисти. Подобен успех е постижим единствено при обединените усилия на поливалентен екип от ерудирани специалисти - хирурзи, анестезиолози, кардиолози и специалисти по образна диагностика.“, обясни съдовият хирург д-р Стефанов, 

Трудният следоперативен период е преодолян благодарение на всеотдайната грижа на реанимационните екипи. След кратък престой в болничното заведение, пациентът е изписан и се възстановява вкъщи.