Заболяванията на аортната клапа са сред най-честите клапни заболявания на сърцето, а с напредване на възрастта се увеличава честотата им. Аортното клапното протезиране е кардиохирургична операция, при която увредената клапа на пациента се заменя с изкуствена протеза. Целта на процедурата е да възстанови нормалния кръвоток от сърцето и да го предпази от по-нататъшни увреждания.

Минимално инвазивното протезиране на аортна клапа (MIAVR) e смяна на клапата с протеза през малък разрез на гръдната стена. Докато при конвенционалната операция се прави цялoстно разрязване на гръдната кост (стернотомия), при MIAVR разрязването на гръдната кост е частично или се извършва малък разрез между ребрата. Предимствата на метода са по-бързото възстановяване след операцията, по-кратък болничен престой, по-ниска следоперативна смъртност и по-добри козметични резултати при същата ефективност и безопасност, както при конвенционалната хирургия.

Министернотомията се прави с кожен разрез около 6-10 см, докато при конвенционалната операция разрезът е по цялото протежение на гръдната кост – над 20 см. Рискът от инфекции, нестабилност на гръдната кост и други усложнения, свързани с оперативната рана, са значително по-редки, а козметичните резултати – видимо по-добри. Процедурата не изисква специален консуматив и не е по-скъпа от конвенционалната хирургия.

В клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център през последните 2 месеца са извършени 10 операции на аортна клапа с министернотомия. При нито един от пациентите не се е налагал допълнителен болничен престой, като са били изписани няколко дни след операцията. При всички тях е започната ранна рехабилитация още на следващия ден след оперативната процедура. Не са наблюдавани усложнения, свързани с оперативната рана, като инфекции или нестабилност на стернума.

Смяната на аортна клапа чрез малък разрез и министернотомия е алтернатива на конвенционалното хирургично лечение при съответните индикации. Процедурата е по-щадяща за пациентите с по-нисък процент на усложненията след операция, изисква по-кратък болничен престой, води до по-бързо възстановяване и връщане към нормален начин на живот.