Трима пациенти в Аджибадем Сити Клиник получиха шанс да се върнат към нормален начин на живот след прилаганe на модерно неоперативно(ендоваскуларно) лечение на аортна клапа при тежки стенози на аортата. Така водещото лечебно заведение в областта на сърдечно-съдовите заболявания става едва вторият център у нас, в който пациенти с висок риск от отворена сърдечна хирургия могат да получат жизненоважно лечение по безкръвен път.

Самата процедура за ендоваскуларна смяна на аортна клапа на сърцето (TAVI) представлява безкръвна интервенция, при която с минимално инвазивен достъп през артерията на бедрото, катетър достига до сърцето и се поставя клапната протеза. Пациентите не са интубирани, не се налага обща анестезия,  което е много авангарден подход и изключително щадящ за пациента.

 Разрез е няколко милиметра и клапата се отвежда до сърцето през катетъра, където се разгъва и заема мястото на увредената клапа. Революционна е технологията на самата клапа, която е проектирана, така че да се достига с катетър прецизно до мястото на увреждането. Пациенти показани за такава интервенция са най-често пациенти на възраст над 75 години, с белодробна или бъбречна патология, пациенти със сърдечна недостатъчност или с доброкачествени онкологични заболявания.

Тази неоперативна интервенция има огромни предимства за пациентите. Снижава се значително риска в сраванение с прилаганата до момента у нас отворена сърдечна операция със спиране на сърцето и включване на машина, която замества сърцето и белия дроб. Безкръвната процедура е несравнимо по-щадяща и пациентите се връщат бързо към активен и нормален социален живот, практически е сведен до минимум риска от инфекция на раните, какъвто съществува при отворена хирургия и не се налага да бъде приемано противосъсирващо лекарство (антикоагулант) до края на живота на пациента, както се налага след сърдечна операция.

За да може да се извършва тази високоспециализарана и сложна процедура е необходимо в болницата да има подготвен екип от инвазивни кардиолози, кардиохирурзи и анестезиолози, които работят в екип за ендоваскуларното имплантиране на сърдечните клапи. В Аджибадем Сити Клиник до момента общо са поставени аортни клапи на 6 пациенти и вече са планират следваща група подходящи пациенти,  които да бъдат изпратени за удобрение на финансирането от НЗОК. У нас над 100 души всяка година са показани за такава интервенция и за съжаление нямат алтернатива за отворена кардиохирургична операция.

С тази програма за безкръвно (ендоваскуларно) имплантиране на аортна клапа на сърцето се разширяват възможностите за нехирургично лечение на сериозни сърдечни заболявания като клапните пороци и отваря нова врата пред развитието на все по-неоперативни техники.