Кардиолози, интервенционални кардиолози, кардиохирурзи, електрофизиолози, медицински сестри и болногледачи от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център изнесоха лекции и представиха постери на XVII Национален Конгрес по Кардиология 2022, състоял се от 29 септември до 2 октомври в Албена.

Свои постери от Отделението по кардиология представиха кардиологът д-р Виктория Димитрова на тема „Минимално инвазивно митрално клапно протезиране“; кардиологът д-р Петър Поломски - „Безопасност и ефективност на минималистичния и прецизен подход при TAVI спрямо стандартния“ и специализантът по кардиология д-р Мария Доцева - „Дисекация на аортата тип А и Б. Ендоваскуларно лечение“.

Проф. Иво Петров, ръководител на Клиника по кардиология и ангиология, изнесе поредица от лекции – „Кардио пулмонална ресусцитация и ранна дефибрилация при внезапна сърдечна смърт. Да следваме европейските практики“, „Ренална денервация за лечение на резистентна хипертония“, „Имплантиране на катетърна аортна клапа - ефикасен метод за лечение на пациенти с аортна стеноза“, „Индивидуализиране на лечението на пациенти с аортна дисекация с ендоваскларни методи“,  „Колаборация между невролози и кардиолози за лечение на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт“.

Лекция на конгреса представи д-р Асен Келчев, началник Отделение по кардиохирургия – „Програма за минимално инвазивна хирургия на аортна клапа“. Д-р Самуил Казаков презентира темата „Ендоскопска хирургия на митралната клапа“.

Ст.м.с. Милена Петрова от Интензивна кардиология презентира постери на тема „Сестрински грижи при пациенти с белеодробна емболия“ и „Сестрински грижи при пациенти с ритъмна патология“. Участие взеха и болногледачите Явор Йорданов, Мартин Поломски, Димитър Мечков, студенти  в V курс  медицина в МУ София, работещи в ИКО.

Лекции представиха още д-р Михаил Протич, началник Отделение по електрофизиология и кардиостимулация, електрофизиологът д-р Искрен Гарвански, д-р Петър Поломски, д-р Теодора Янева, ст.м.с М.Петрова.

Отделението по електрофизиология и кардиостимулация присъства с три отделни постера на  д-р Искрен Гарвански, д-р Михаил Протич и д-р Николай Маринов.