Екипът на проф. Иво Петров постави три MitraClip устройства чрез ендоваскуларна (безкръвна) методика на трима пациенти между 70 и 80 г., които са с високостепенна митрална регургитация и забранително висок риск за отворена сърдечна хирургия. Това са първите три от общо десетте минимално инвазивни процедури MitraClip, реинбурсирани от НЗОК за 2022 г. Първата MitraClip процедура в България отново е извършена от проф. Иво Петров преди 4 г. на 83-годишен пациент с високостепенна митрална инсуфициенция и сърдечна недостатъчност.

Двама от пациентите, които получиха безкръвна корекция на клапите, са с предшестваща кардиохирургическа интервенция, което прави повторна хирургия изключително рискува. Единият от тях е с много тежка пулмопатия и едновременно с много силно изкривяване, което затруднява раздвижването при евентуална кардиохирургия, с нисък хемоглобин като хронична находка и с ниско ниво на тромбоцитите.

И тази методика, подобно на другите ендоваскуларни методики, е вдъхновена от хирургическия опит за имитиране на един от видовете пластики на митралната клапа, пластиката по Алфиери. Но се прави с катетър, без да се реже гръдния кош и без разрез, с помощта на трансезофагиална ехокардиография, която е основният водач в случая. Пункционно се влиза през бедрената вена и се минава в зоната на клапата. И там се слага нещо като кламерче, като щипка, Имплантирането на MitraClip не само прекратява пропускането на клапата, но подобрява качеството на живот и увеличава преживяемостта“, обясни проф. Иво Петров.

Прогнозата на пациентите с митрална инсуфициенция и сърдечна неостатъчност е изключително неблагоприятна - смъртността в рамките на 5 г. е повече от 50%. Ключовото за процедурата е, че след преминаване преградата на двете предсърдия, катетърът водач достига зоната на клапата, където платната се разминават по времето на систола и кръвта се връща обратно в белия дроб. В тази зона, където е най-голямото пропускане, точно там платната на клапата се щипват с устройство, наподобяващо кламер или клипс. MitraClip задържа платната прибрани едно към друго и те не могат да се разминават по време на систола. Така се  възпрепятства връщането на кръвта назад и се разрешава проблема на митрална регургитация (незатварянето на клапите). Процедурата е изключително щадяща, без травма и кръвозагуба. Пациентите се възстановяват много бързо, като тенденцията е да се дехоспитализират на следващия ден.

Поставените от екипа на проф. Иво Петров три MitraClip устройства са 4-та генерация, плод на 10-годишни усилия за подобряване на резултатите. Първият MitraClip е поставен преди 10 г. във Венецуела, а оттогава са имплантирани повече от 130 000 такива устройства, като в Германия се поставят по 5 500 на година.

Нашият резултат при пациента, на когото поставихме MitraClip преди 4 г., беше  отличен, затова се ентусиазирахме и доста сериозно работихме да има реинбурсация. Слава богу тази година имаме пробив през здравната касата. В Чехия се слагат по 350 MitraClip-a на година, в Словения, която е около 3 пъти по-малка от България, се поставят около 70 на година, в Полша, която е 4 пъти по-голяма от България – са общо около 600 на година. У нас трябва да слагам по 180 на година, за да стигнем Чехия“, каза проф. Иво Петров.

След процедурите и тримата пациенти са без никакво усложнение и с много добър резултат. Изписани са на третия ден след интервенциите и се възстановяват бързо поради минимално инвазивната методика. И при тримата високостепенната митрална регургитация е редуцирана до под втора степен - при единия пациент е нула, при другия е до първа степен, а при третия е между първа и втора.

Средноевропейската статистиката сочи, че около 0,5 % от населението страда от вторична недостатъчност на митралната клапа поради разширение на кухините на сърцето. За България това са приблизително 30 000 души. Тези пациенти са обект на отворено хирургично лечение, като 10% от тях са високорискови. При част от пациентите пропускането на митралната сърдечна клапа или митралната инсуфициенция е в резултат на  разширяване кухините на сърцето и раздалечаване на платната на клапата, при което тя започва да пропуска. Класическото решение е отворена операция - пластика (прибиране на платната на клапата) или смяна на самата клапа. При тези пациенти с вторично възникнала митрална недостатъчност, помпената функция на сърцето е много отслабена, а придружаващите я белодробни, бъбречни, чернодробни заболявания правят откритата оперативна интервенция високорискова. За тях имплантирането на MitraClip е единственият шанс на лечение.